ثبت نام آزمون ورودي مدرسه عالي نواب

  • در حين انجام مراحل ثبت نام به هيچ وجه از کليدهاي Back و Forward مرورگر استفاده نکنيد.
  • ثبت نام بصورت اينترنتي از طريق سايت و يا نرم افزار اندرويدي و يا حضوري از روز 96/12/1 آغاز و تا تاريخ 96/12/28 ادامه خواهد داشت.
  • کارت ورود به جلسه از تاريخ 10 الي 13 ارديبهشت 97 ارائه مي گردد.
  • آزمون کتبي روز جمعه 97/2/14 راس ساعت 8 صبح در مدرسه علميه نواب برگزار مي گردد.
  • مدرک تحصيلي سطح يک يا گواهي اشتغال به پايه 6 به تاييد مرکز مديريت يا مدرسه محل تحصيل رسيده باشد.
  • پذيرش قطعي منوط به قبولي در تمام مراحل پذيرش مدرسه علميه عالي نواب خواهدبود.